Informacje ogólne - Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Informacje ogólne

W dniu 16 czerwca 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016 poz 352.)

Ustawa określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. W myśl ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu.

Natomiast, przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona. 

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej prosimy kierować pod adres: 

Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

ul. Jana III Sobieskiego 69

96-100 Skierniewice

rzecznik@skierniewice.policja.gov.pl

 

Metryczka

Data publikacji 26.01.2012
Data modyfikacji 28.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Skierniewicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP Skierniewice
Osoba udostępniająca informację:
KMP Skierniewice
Osoba modyfikująca informację:
KMP Skierniewice

Nawigacja

do góry