Dostęp do informacji publicznej - Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

 

 

Informacja publiczna niepublikowana na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112.1198) – art. 10 pkt 1.

  

Osoby, które chcą uzyskać informację z zakresu działania KMP w Skierniewicach, proszone
są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

 

>>> pobierz wniosek <<<

 

Wypełniony wniosek należy przesłać:

na adres poczty elektronicznej: rzecznik@skierniewice.policja.gov.pl 

lub listownie na adres:

Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

ul. Jana III Sobieskiego 69

96-100 Skierniewice

 

Metryczka

Data publikacji 13.07.2009
Data modyfikacji 21.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Skierniewicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP Skierniewice
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
KMP Skierniewice
do góry